Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng bố trí hai điểm bỏ phiếu tại trụ sở công ty bay trong sân bay Vũng Tàu và tại cảng Vietsovpetro (tổ bầu cử số 13 và 14, phường Thắng Nhì) để thuận tiện cho kỹ sư, công nhân viên.

Ngoài các điểm này, Ủy ban Bầu cử tỉnh này còn tổ chức hai khu vực bỏ phiếu sớm ở phường 11 và phường 12, nơi có nhiều đơn vị có cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ trên biển đúng trong thời điểm bầu cử. Trong đó, phường 11 có các đơn vị như Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Lữ đoàn 171 Hải quân, Tiểu đoàn DK1, Chi đội Kiểm ngư số 2. Còn tại phường 12 có các đơn vị Hải đoàn 128, 129 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 18…