Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng
(PLO)- Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã yên giấc ngàn thu tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.
 

Sáng 22-2, sau lễ truy điệu, đoàn linh xa đưa linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo người dân tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 1
Đưa linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lên linh xa. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 2
Đoàn xe chở linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 3
Đến 10 giờ 15 phút linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã được đưa đến nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 4
Sau khi thực hiện nghi thức lễ an táng, đến 10 giờ đội công tác đưa linh cữu  vào huyệt mộ. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 5
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 6
Gia đình nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đứng bên linh cữu ông trước giờ hạ huyệt. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 7
Đúng 11 giờ, linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã được hạ huyệt. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 8
Gia đình thực hiện nghi thức rãi hoa xuống mộ. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 9
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh rãi hoa xuống mộ. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 10
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước rãi hoa tiễn biệt. Ảnh: NP

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 11
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo cơ quan ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã dành một phút mặc niệm tiễn biệt ông Trương Vĩnh Trọng.

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng - ảnh 12
Nơi an giấc ngàn thu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng


ĐÔNG HÀ