Theo đó, TP.HCM hiện còn gần 50% đất chuyên dùng, trong đó có đất của các tổ chức, chưa được cấp giấy đỏ. Đây là loại đất chưa được cấp giấy đỏ có tỉ lệ lớn nhất so với các loại đất khác ở TP. Với đất ở đô thị và đất ở nông thôn, TP còn trên 18% chưa được cấp giấy đỏ.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy đỏ cho các tổ chức kinh tế sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm và các tổ chức hành chính, sự nghiệp, ngày 3-7, UBND TP.HCM đã có hướng dẫn. Cụ thể, đối với các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện xong việc rà soát, sắp xếp lại nhà đất thì vẫn làm thủ tục cấp giấy theo hiện trạng đang sử dụng đất mà không chờ sắp xếp xong. Sau khi được sắp xếp lại, nếu có thay đổi thì đăng ký biến động đất đai.

       HOÀNG VÂN