Nếu được thông qua, thời gian tới TP sẽ nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Cạnh đó, không được đánh bạc dưới mọi hình thức, không sử dụng giờ làm việc để làm việc riêng, không hút thuốc lá nơi công sở.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng bị cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Nếu vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xem xét xử lý.

Cấp quận/huyện, sở, ban ngành có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ.