(PL)- Chiều 27-3, đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay hiện TP đang có một đề án kiến nghị trung ương phân cấp, phân quyền cho TP, đồng thời TP phân cấp, phân quyền cho quận, huyện và sở, ngành một số nội dung. Bên cạnh đó, ông Phong cho biết trong điều kiện hết sức đặc thù, TP muốn có một cơ chế để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng ý với quan điểm của TP.HCM là một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, văn hóa, giáo dục… TP.HCM có vai trò, vị trí quan trọng, đóng góp lớn cho ngân sách cả nước. Cho nên TP.HCM cần phải có cái riêng biệt trong cách thức tổ chức, vận hành bộ máy cho phù hợp với tính chất đặc thù của TP.HCM. Ông Uông Chu Lưu cho rằng việc tổ chức chính quyền đô thị vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thực hiện. Ông Lưu cũng lưu ý TP.HCM cần đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực như y tế, giáo dục. “Không đẩy mạnh xã hội hóa thì bài toán biên chế sẽ không thể nào giải quyết được. Lĩnh vực nào xã hội làm tốt thì chúng ta nên mạnh dạn chuyển giao” - ông Lưu nói.

Trước đó, báo cáo với đoàn giám sát, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết giai đoạn 2011-2016, TP chỉ tinh giản được 153 biên chế. Nguyên nhân của sự chậm chạp này là những điều kiện, tiêu chuẩn để được xét tinh giản biên chế khó khăn, cơ quan đơn vị đề xuất danh sách tinh giản biên chế không đúng đối tượng quy định. Với đặc thù của TP.HCM nặng về quản lý trật tự đô thị, TP sử dụng biên chế vượt 3.000 người. Nếu không có số vượt biên chế này thì với sức ép từ mức độ tăng dân số ngày càng cao, TP sẽ không đủ nhân lực hoàn thành nhiệm vụ.

Hướng sắp tới của TP.HCM là tinh giản biên chế nhưng sẽ không giảm người làm việc tại các lĩnh vực giáo dục và y tế do yếu tố tăng dân số cơ học tại TP rất lớn. Hướng sắp tới của TP là giảm số người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước chuyển sang tự chủ tài chính và xã hội hóa. Chỉ tiêu của TP đến năm 2021 sẽ giảm 10% ngân sách nhà nước chi cho lực lượng viên chức, công chức.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết TP chú trọng giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện công bằng xã hội, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo.

“TP chủ động, sáng tạo và nhất quán trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế trên địa bàn theo đường lối đổi mới của Đảng. Do đó tại TP.HCM không có tình trạng lạm quyền và lộng quyền trong việc thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp” - ông Tuyến nói.

TÁ LÂM