Sau đó tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đoàn đã trao 2 tỉ đồng để giúp người dân bị thiệt hại do các trận lũ lụt vừa qua… Được biết đến thời điểm này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hỗ trợ số tiền trên 6,2 tỉ đồng ủng hộ người dân chịu thiên tai vừa qua.

 Trong ngày 15-12, mưa lớn cộng với các hồ chứa nước và thủy điện Đăkdrinh xả nước nên lũ dâng cao. Đến chiều cùng ngày, lũ trên sông Vệ cao hơn mức báo động 3 trên 1 m. Tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hơn 1.570 hộ dân.