(PL)- Ngày 26-7, một nguồn tin cho biết nhiều thiết bị quan trọng ở Nhà máy xử lý nước thải (XLNT) Bình Hưng, nơi xử lý nước thải cho các quận 1, 3, 5 và một phần quận 10 đang bị hư hỏng.

Đơn vị vận hành nhà máy nhận định nếu không có biện pháp bảo dưỡng kịp thời, các thiết bị này có thể ngưng hoạt động bất cứ lúc nào và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình xử lý nước thải và bùn thải của nhà máy.

Sau bốn năm hoạt động, một số máy móc chính của nhà máy thường hư hỏng. Theo Công ty Thoát nước đô thị TP, trong giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật từ năm 2009 đến nay, đơn vị tư vấn CDM đã cử nhiều chuyên gia từ Mỹ đến để lập quy trình bảo dưỡng chuẩn (SMP). Tuy nhiên, đây là các máy móc, thiết bị chuyên biệt, đặc chủng nên không có khả năng lập các SMP… “Từ đầu tháng 7-2013, công ty đã đề xuất thuê nhà thầu phụ thực hiện công tác bảo dưỡng nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi của chủ sỡ hữu (Trung tâm Chống ngập TP - NV) cũng như của các đơn vị chức năng. Nếu phương án đề xuất thuê nhà thầu phụ không được thông qua trước ngày 29-7 thì kế hoạch bảo dưỡng thiết bị nhà máy không thể thực hiện kịp trong năm 2013. Những sự cố phát sinh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhà máy” - Công ty Thoát nước đô thị nêu.

TRUNG THANH