Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, tập trung sáu nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2018; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; đề án Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ…

Nói về tình hình kinh tế-xã hội, ông Tất Thành Cang liên hệ ngay với tăng trưởng kinh tế của TP.HCM. Ông Cang cho rằng chín tháng đầu năm tăng trưởng của TP chỉ gấp 1,2 lần so với cả nước, trong khi những năm trước là 1,5 lần. “Đây là nỗi lo thứ nhất” - ông Cang nói và tiếp tục đề cập đến những nỗi lo khác.

Tỉ lệ giải ngân vốn FDI của cả nước là 70%, trong khi của TP.HCM ba năm liền cộng lại chỉ đạt khoảng 30%. “Đó là điểm chúng ta phải lo tiếp theo. Nhìn cả nước để tự lo lắng cho kinh tế của TP và để biết phải lo gì tiếp theo. Tỉ lệ giải ngân vốn FDI thấp có phải do thủ tục hay quản lý nhà nước” - ông Cang nói.

Về xuất nhập khẩu, hiện nay TP nhập siêu gần 5,4 tỉ USD, dự kiến đến cuối năm là 6 tỉ USD. Con số này so với cả nước thì tỉ lệ nhập siêu của TP.HCM quá cao. “Có thể phân tích TP là cửa nhập siêu phục vụ cả nước nhưng cũng phải đánh giá thêm. Bởi nếu nhập siêu cao thì tăng trưởng GRDP không thể khá. TP đặt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cả năm nay đạt 8,4%-8,7% nên quý IV phải tăng 9,5%. Điều này đòi hỏi tất cả phải góp sức vô. Không khéo thì thu ngân sách và GRDP không đạt” - ông Cang nói và đề nghị cần quan tâm giải quyết tốt bài toán kinh tế của TP từ nay đến cuối năm.

Ngoài ra, ông Cang cũng đề nghị các đơn vị của TP sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới…

Ông Cang nhấn mạnh các quận, huyện, đơn vị của TP cần chủ động để khi triển khai học tập nghị quyết của hội nghị có thể triển khai ngay được các chương trình hành động một cách hiệu quả.