(PL)- “Sở GTVT vừa trình UBND TP.HCM việc thí điểm quảng cáo ở 10 tuyến xe buýt với khoảng 156 xe” - ông Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết vào chiều 13-6.

Trong năm 2013, ngân sách của TP phải trợ giá gần 1.400 tỉ đồng cho hoạt động xe buýt. Theo ông Thanh, việc quảng cáo trên xe buýt sẽ tạo thêm nguồn thu, giảm trợ giá cho xe buýt; đồng thời qua đó cũng xây dựng diện mạo mới, thu hút thêm người dân đi xe buýt.

Theo ước tính ban đầu, việc quảng cáo đồng loạt trên 2.000 xe buýt có thể thu về trên 100 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, UBND TP chỉ chấp thuận cho phép thí điểm trên 10 tuyến. “Chúng tôi sẽ tổ chức đấu giá công khai để lựa chọn đơn vị quảng cáo. Sau một năm thí điểm sẽ có đánh giá trước khi cho quảng cáo đại trà bên ngoài xe buýt” - ông Thanh nói.

M.PHONG