TP.HCM triển khai làm thủ tục hành chính trên môi trường mạng
(PL)- UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn về việc tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cụ thể, TP giao các đơn vị kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử tại đơn vị. Công tác này đảm bảo tuân thủ theo Nghị định 45/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 22-5-2020).

TP.HCM triển khai làm thủ tục hành chính trên môi trường mạng  - ảnh 1
Người dân làm thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Văn phòng UBND TP sẽ phối hợp với các đơn vị đánh giá việc cung cấp thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, các đơn vị cần công khai danh mục và tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại cổng dịch vụ công tập trung của TP.

UBND TP sẽ phê duyệt việc lựa chọn, lập danh mục nhóm thủ tục hành chính và thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử trong thời gian tới.

N.CHÂU