(PL)- Tin từ Tỉnh ủy Cà Mau ngày 29-7 cho biết lãnh đạo huyện Thới Bình vừa có kết luận việc thu tiền hỗ trợ thiên tai của Chính phủ của Ban nhân dân ấp 18, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình là sai.

Huyện ủy Thới Bình đã chỉ đạo trả lại tiền cho dân trong ấp, đồng thời tổ chức họp dân để chính quyền xin lỗi công khai.

Trước đó, ngày 24-7, một số cơ quan báo chí phản ánh người dân ấp 18, xã Biển Bạch bị Ban nhân dân ấp ép nộp 40.000 đồng/hộ khi họ đến nhận tiền hỗ trợ thiên tai của Chính phủ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo huyện Thới Bình tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ. Đến ngày 27-7, huyện có kết luận khẳng định có việc xén tiền nói trên.

 Dù việc xén tiền vì mục đích lập các quỹ an sinh xã hội, không có chuyện tư túi nhưng tổ kiểm tra khẳng định việc làm này là sai.

TRẦN VŨ