Do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên từ ngày 20 đến 22-4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng. Nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp 30%-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ đến 16 giờ.

khu vực Nam bộ, từ ngày 20 đến 23-4 có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C với độ ẩm tương đối thấp 40%-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ đến 16 giờ. Từ ngày 24-4, nắng nóng ở Nam bộ giảm dần.