(PL)- Tại Hà Nội, ngày 1-11, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) họp báo thông tin về lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Theo đại diện VNABC, đây là dịp để ghi nhớ, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội.

Lễ phát động dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 7- 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tại đây, ban tổ chức cũng sẽ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 10-11 hằng năm làm “ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

V.THỊNH