Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động tại VN. Đây là khẳng định của Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tại phiên họp toàn thể của Hội nghị lao động quốc tế thường niên lần thứ 108 vừa diễn ra tại TP Geneva (Thụy Sĩ).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết cách đây ít ngày, Quốc hội VN vừa phê chuẩn Công ước 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Các đối tác xã hội của VN, với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO, đang trong quá trình thảo luận về việc sửa đổi Bộ luật Lao động để phù hợp với sự phát triển về kinh tế-xã hội của VN. “Đồng thời, VN cũng đang tiến hành các cải cách sâu rộng về hệ thống bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương để hướng tới quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ...” - ông nói.