Chủ tịch nước đánh giá quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên tất cả lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị. Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng, đồng thời đề nghị FEC tiếp tục khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác, đầu tư với Việt Nam. “Việt Nam coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là thành công của chính mình” - Chủ tịch nước nói.

Phó Chủ tịch FEC Yoshihiko Nakagaki cho biết FEC mong muốn và quyết tâm tìm kiếm các nhà đầu tư Nhật Bản có khả năng hợp tác ở mức độ cao nhất với Việt Nam trong thời gian tới. Theo ông, trong tương lai, Việt Nam sẽ là đối tác thân thiết nhất của Nhật Bản ở khu vực châu Á. Nhật Bản nhận thấy trách nhiệm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ phát triển.