Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ.

Ngày 25-11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Đối ngoại đã chủ trì buổi lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019.

'Vũ khí của Việt Nam đủ mạnh để bảo vệ tổ quốc' - ảnh 1
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi công bố.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Viện phó Chiến lược Quốc phòng cho hay, cuốn sách cũng nêu rõ những thách thức và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng của Việt Nam, cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước...

Cuốn sách được chia thành ba phần. Phần thứ nhất là bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng, tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; Chiến lược bảo vệ tổ quốc; Chiến lược quốc phòng; Chiến lược quân sự Việt Nam; Chính sách quốc phòng Việt Nam...

Phần thứ hai là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm bốn nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; và lãnh đạo, quản lý quốc phòng.

'Vũ khí của Việt Nam đủ mạnh để bảo vệ tổ quốc' - ảnh 2
Bìa Sách trắng Quốc phòng năm 2019

Phần thứ ba nói về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: Sách trắng lần này không ngại giới thiệu trang bị vũ khí của quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện sự minh bạch của Quốc phòng Việt Nam.

“Vũ khí của Việt Nam vừa đủ mạnh để bảo vệ tổ quốc và không phương hại đến quốc gia nào", Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.

Trước đó, Việt Nam đã ba lần xuất bản Sách trắng Quốc phòng vào các năm 1998, 2004 và 2009.