(PL)- Sáng 10-7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cùng tổ chức hội thảo Truyền thông phòng, chống xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em.

Bà Đặng Thị Phấn, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận, cho biết tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em đang trở thành mối lo của toàn xã hội. Theo bà, thời gian qua tại tỉnh Ninh Thuận, mặc dù công tác vận động người dân và xã hội thực hiện việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em khá tốt nhưng đâu đó vẫn còn tình trạng xâm hại, bóc lột các em. Nguyên nhân là do nhận thức của gia đình, nhà trường, xã hội chưa đầy đủ.

Theo bà Phấn, để giảm thiểu thực trạng này, vai trò phối hợp của các lực lượng xã hội là rất quan trọng, nhất là vai trò nuôi dạy của gia đình. Bên cạnh đó, nhà trường, xã hội cũng nên tạo nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em. Ngoài ra, công tác truyền thông về cách phòng, chống xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em phải đẩy mạnh hơn nữa.

MINH TRÂN