Ngày 1-10, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, xác nhận đã ký công văn số 5594/UBND-NC về việc xử lý kết luận thanh tra tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Xử lý sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - ảnh 1
Công văn số 5594 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ký. Ảnh TN

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Kết luận thanh tra; đồng thời, theo dõi báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý các phát sinh.

Ngoài ra, ông Thu còn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm nội dung xử lý kinh tế theo kết luận thanh tra và theo dõi thực hiện thẩm định lại các nội dung giảm trừ khối lượng, giá trị khi lập thẩm định hồ sơ quyết toán các công trình, dự án theo kết luận thanh tra.

Đối với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm trong công tác lựa chọn quy mô đầu tư, kết cấu kỹ thuật, công tác thi công, nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành theo đúng kết luận.

Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài Chính, Sở TN&MT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật theo đúng quy định đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến nội dung sai phạm trong công tác quản lý khối lượng, xác nhận khối lượng cát tận thu, xác định chủng loại cát tận thu, thực hiện đấu giá khối lượng cát tận thu tại Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ.

Xử lý sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - ảnh 2
Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Ảnh: TN

“Ban KTM Chu Lai tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong việc tham mưu, giúp Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng kết luận thanh tra đã nêu” - ông Thu chỉ đạo.

Như PLO đã thông tin trước đó, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Trần Minh Thái đã ký kết luận Thanh tra số 08/KL-TTT về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ năm 2013 đến 2017 tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Tại kết luận, thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại ban này.