(PLO)- Ngày 21-3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên  - Huế cho biết ông Lê Trường Lưu, Phó chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo như trên.

Theo đó, ông yêu cầu các ngành chức năng xử lý nghiêm xe quá tải lưu thông trên các tuyến đường tây đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc), do Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô quản lý. 

Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý đảm bảo điều kiện lưu thông, an toàn giao thông tại tuyến đường nêu trên. Đồng thời thực hiện nghiêm công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tại các tuyến đường thuộc phạm vi trách nhiệm địa bàn quản lý. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 10-4.

VIẾT LONG