(PL)- Ngày 25-1, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân đã có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình lao động, tiền lương của các công ty xổ số kiến thiết.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, thời gian qua báo chí nêu một số bất cập trong việc trả lương ở công ty xổ số kiến thiết. Để nắm bắt tình hình, Bộ yêu cầu các tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động và viên chức quản lý năm 2013, 2014 và ước thực hiện năm 2015. Bên cạnh đó, đánh giá thực hiện chính sách lao động, tiền lương trong các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM về trường hợp mức lương tại Công ty Xổ số Kiến thiết Tiền Giang, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho biết mức thu nhập bình quân 730 triệu đồng/năm (hơn 60 triệu đồng/tháng) của cán bộ quản lý công ty này là cao và “nếu đúng như vậy sẽ phải thanh tra”. Ông Huân cũng cho rằng đối với những vùng đời sống nông dân còn khó khăn mà lương cán bộ các công ty xổ số quá cao thì phải xem xét lại các quy định đã phù hợp chưa để điều chỉnh thu nhập hợp lý hơn.

VIẾT LONG