Thôi việc do không hoàn thành nhiệm vụ vẫn được trợ cấp

Đến giữa năm 2014, cơ quan chấm dứt hợp đồng với bạn với lý do hai năm qua bạn không hoàn thành nhiệm vụ.

“Tôi rất thắc mắc là cơ quan chấm dứt hợp đồng có đúng hay không. Ngoài ra cơ quan viện dẫn quy định tại Nghị định 29/2012 (về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) để không giải quyết trợ cấp thôi việc cho tôi. Tuy nhiên, trong Nghị định 29 lại không nêu là trường hợp cho nghỉ việc của tôi thì không được trợ cấp thôi việc. Như vậy theo tôi, khi tôi nghỉ việc thì cơ quan phải cho tôi hưởng chế độ nói trên” - anh Quang nói.

Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cho biết điểm a khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức quy định đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi người này có hai năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, trước tiên có thể nhận định rằng trường hợp ông Quang bị cơ quan chấm dứt hợp đồng là có cơ sở. Tuy nhiên, ông Quang có được trợ cấp thôi việc hay không lại là vấn đề mà trước nay đang có rất nhiều thắc mắc. Nhiều đơn vị không giải quyết nhưng cũng có đơn vị giải quyết cho người lao động khiến việc xử lý không thống nhất. Luật không nêu ra trường hợp hai năm không hoàn thành nhiệm vụ có được giải quyết chế độ không. Với thắc mắc trên, Sở sẽ xin ý kiến của Bộ Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể về trường hợp cụ thể này.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trương Hải Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ, cho biết bên cạnh Điều 29 Luật Viên chức nêu trên thì Điều 45 của luật này quy định về chế độ thôi việc. Cụ thể, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Khoản 2 Điều 45 Luật Viên chức cũng quy định rõ ba trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc. Đó là những trường hợp bị buộc thôi việc, tức là những viên chức bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Thứ hai là những trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng không thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước. Trường hợp thứ ba không được hưởng trợ cấp thôi việc là những viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức đó được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ hưu thì hợp đồng làm việc đương nhiên chấm dứt.

Trường hợp viên chức bị chấm dứt hợp đồng do hai năm không hoàn thành nhiệm vụ không nằm trong ba trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc quy định trong Luật Viên chức. Nó cũng không nằm trong các trường hợp viên chức được giải quyết thôi việc tại Nghị định 29/2012. Do đó có thể khẳng định mặc dù luật và nghị định chưa quy định cụ thể đối với trường hợp này nhưng như vậy có thể hiểu viên chức bị chấm dứt hợp đồng do hai năm không hoàn thành nhiệm vụ vẫn đương nhiên được hưởng trợ cấp thôi việc theo Điều 45 của luật đã nói ở trên.

T.HẰNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm