Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định của Thủ tướng về việc ban hành kế hoạch triển khai Kết luận 28-KL/TW về tinh giản biên chế…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1046 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW về tinh giản biên chế; Kết luận 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế và Quy định 70-QĐ/TW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Cụ thể, Kế hoạch đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp đáp chú ý nhằm thực hiện các chính sách về tinh giản biên chế.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện, hoàn thành trong quý I năm 2023.

Các Bộ, ngành, lĩnh vực tập trung quản lý hoàn thành hướng dẫn về Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, hoàn thành trong quý IV năm 2022; hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, hoàn thành trong quý IV năm 2022.

Đồng thời, hướng dẫn định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, hoàn thành trong quý II năm 2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành sửa đổi định mức học sinh/lớp và định mức giáo viên/lớp cho phù hợp với việc triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và đặc điểm, điều kiện thực tế của từng vùng, miền, địa bàn, khu vực, địa phương, hoàn thành trong quý IV năm 2022.

Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Cán bộ, công chức; hoàn thành hướng dẫn về vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong quý IV năm 2022; điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên...

Ngoài ra, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương; rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp...

Quyết định số 1046 của Thủ tướng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Từ 1-1-2024, bị loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

Từ 1-1-2024, bị loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

(PLO)- Theo Thông tư mới, người bị loạn thị nếu các tiêu chuẩn khác về sức khoẻ đạt yêu cầu thì vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự, thay vì quy định tất cả các trường hợp viễn thị đều không đủ điều kiện sức khoẻ như hiện nay.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2023

(PLO)- Giảm tiền thuê đất năm 2023, hướng dẫn vị trí việc làm đối với nhiều lĩnh vực... là những chính sách mới nổi bật sắp sẽ có hiệu lực từ tháng 11 tới đây.