Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể tại hai đầu mối

UBND TP.HCM vừa có quyết định tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, từ ngày 1-1-2017, việc tiếp nhận TƯLĐTT được thực hiện tại hai đầu mối là Sở LĐ-TB&XH và UBND quận, huyện.

Cụ thể, UBND TP phân cấp cho Sở LĐ-TB&XH tiếp nhận TƯLĐTT đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ-công ty con; công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể tại hai đầu mối ảnh 1

Thỏa ước lao động tập thể là một trong những cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong các vụ tranh chấp lao động tập thể. Ảnh: P.ĐIỀN

Nhà nước đầu tư ngoài theo quy định của Luật Đầu tư. Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tố chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học-kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài.

Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành, đoàn thể TP có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương đóng trên địa bàn TP có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

UBND quận, huyện tiếp nhận TƯLĐTT đối với công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần không thuộc phân cấp tiếp nhận của Sở LĐ-TB&XH, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, DNTN.

Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận, huyện có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

UBND TP yêu cầu khi thực hiện việc phân cấp theo quyết định này, giám đốc Sở LĐ-TB&XH, chủ tịch UBND quận, huyện sử dụng con dấu của đơn vị mình.

UBND quận, huyện có trách nhiệm báo cáo tiếp nhận TƯLĐTT doanh nghiệp cho Sở LĐ-TB&XH định kỳ hàng quý và cả năm. Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND TP về tình hình thực hiện việc phân cấp tiếp nhận TƯLĐTT doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.