TP Cần Thơ sắp xếp giảm 45 Ban chỉ đạo

UBND TP Cần Thơ vừa ký báo cáo gửi Bộ Nội vụ Kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, thành phố đã trình Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế 243 trường hợp (cán bộ, công chức là 16 trường hợp, viên chức 214 trường hợp và cán bộ, công chức cấp xã là 13 trường hợp).

Hiện TP đã thực hiện cắt giảm 2.150 biên chế (trong đó 100 biên chế công chức trong cơ quan hành chính, 2.050 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập) và 108 hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, qua rà soát chức năng, nhiệm vụ của các ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, TP đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn 138 ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành (trong đó: 109 ban chỉ đạo và 29 hội đồng) xuống còn 64 ban chỉ đạo (giảm 45 ban chỉ đạo) và 29 hội đồng (các hội đồng này sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ).

Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện theo quy định. UBND TP Cần Thơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chỉ sáp nhập hai văn phòng là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND thành phố với lý do hai cơ quan này có chức năng, nhiệm vụ gần tương đồng.

Theo UBND thành phố việc hợp nhất ba văn phòng đề nghị thực hiện có lộ trình, cần thực hiện thí điểm một vài địa phương để có đánh giá, rút kinh nghiệm.

Hiện nay, nhìn chung ba Văn phòng của địa phương có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đang hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Nếu được, đề nghị cấp trên chỉ định mô hình khung, cho phép thực hiện việc sáp nhập ba văn phòng được thực hiện theo đặc thù riêng của từng địa phương nhằm tránh việc sáp nhập đồng loạt mà chưa đánh giá được hiệu quả mang lại....

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội Cuba đến thăm Quảng Bình

Chủ tịch Quốc hội Cuba đến thăm Quảng Bình

(PLO)-Tại Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Cuba đã đặt vòng hoa tưởng niệm tượng đài Fidel Castro, tặng quà cho các bệnh nhi và thăm hỏi đội ngũ y, bác sĩ, chuyên gia y tế Cuba tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Lâm Đồng: Huyện Lạc Dương nhập vào TP Đà Lạt

Lâm Đồng: Huyện Lạc Dương nhập vào TP Đà Lạt

(PLO)- Kế hoạch mới nhất do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành đã vạch ra lộ trình cụ thể để nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt, 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên nhập thành 1 huyện