TP Thủ Đức có những ai ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM?

Ủy ban bầu cử TP.HCM vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, danh sách chính thức hiện có 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và 158 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo danh sách, TP Thủ Đức có bốn người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021- 2026. Cụ thể:

1. Ông Hoàng Tùng- Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

2. Ông Nguyễn Phước Hưng- Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức- đại biểu HĐND TP Thủ Đức khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung- Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức

4. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng- Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức