TP.HCM đề nghị làm rõ giới hạn công suất sân bay TSN

Theo TP.HCM, căn cứ mức tăng sản lượng vận chuyển hành khách 16%/năm giai đoạn 2015-2020 và 8%/năm giai đoạn 2020-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhu cầu vận chuyển hành khách của sân bay Tân Sơn Nhất đến năm 2025 là 83 triệu khách/năm và đến năm 2030 đạt 121 triệu khách/năm. Báo cáo của nhóm nghiên cứu TP.HCM cũng cho thấy nhu cầu vận chuyển hành khách dự kiến của sân bay Tân Sơn Nhất đến năm 2025 đạt khoảng 78 triệu khách/năm và đến 2030 đạt khoảng 110 triệu khách/năm.

Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu của Công ty Tư vấn ADPi (Pháp), công suất dự kiến của Tân Sơn Nhất đến năm 2025 chỉ là 50 triệu khách/năm và giữ nguyên cho các năm sau, thấp hơn nhiều so với các dự báo trên. Vì thế, TP.HCM đề nghị Bộ GTVT yêu cầu tư vấn ADPi làm rõ dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách hàng không của khu vực phía Nam, đồng bộ giữa nhu cầu của sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Trong trường hợp giới hạn công suất của sân bay Tân Sơn Nhất là 50 triệu khách/năm, Bộ GTVT cần xác định chính xác thời gian mãn tải của Tân Sơn Nhất, từ đó đề xuất các phương án khai thác sân bay quốc tế trong khu vực như các sân bay Long Thành, Cần Thơ...

Ngoài ra, TP cũng đề nghị phân tích chi tiết các rủi ro nếu trường hợp các sân bay Long Thành, Cần Thơ không đáp ứng theo tiến độ yêu cầu về thời gian mãn tải của sân bay Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo ổn định, phát triển bền vững và không gây ra tình trạng ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất như các năm qua. Đặc biệt, TP cũng đề nghị Bộ GTVT làm rõ tính khả thi và kinh tế của phương án kết nối giao thông phía Nam với TP khi công suất Tân Sơn Nhất đạt 50 triệu khách/năm.