TP.HCM đề xuất các giải pháp chống buôn lậu

bộ trưởng Bộ GTVT về các giải pháp chống hành vi lợi dụng thủ tục hải quan điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại. Theo UBND TP.HCM, thực hiện quy định về hải quan điện tử, cơ quan hải quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu. Tuy nhiên, trong thời gian qua một số doanh nghiệp đã lợi dụng sự thông thoáng trong quy định về thủ tục hải quan điện tử để xuất khống hàng hóa, buôn lậu, gian lận thương mại…

Từ thực trạng trên, UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ điều chỉnh lại quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 87 về tự động phân luồng tờ khai. Theo đó, đối với tờ khai xuất khẩu đề nghị phải tập kết hàng đầy đủ tại địa điểm kiểm tra của cơ quan hải quan, sau đó cơ quan hải quan mới thực hiện việc phân luồng tờ khai và thông báo cho doanh nghiệp. TP cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt trong công tác kiểm soát chống buôn lậu qua cửa khẩu, tăng cường quản lý, chống buôn lậu, gian lận thương mại…

AX