TP.HCM tăng cường ngăn chặn vận chuyển heo trái phép

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi, bệnh lở mồm long móng,... xâm nhiễm, lây lan. Đồng thời, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển heo trái phép, các sản phẩm từ heo qua biên giới, cửa khẩu và vùng biển ra, vào TP. UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyến trái phép heo, các sản phẩm từ heo qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.

Đồng thời, UBND TP chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình các hoạt động vận chuyển trái phép heo, các sản phẩm từ heo không bảo đảm an toàn dịch bệnh trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, giết mổ, vận chuyển trái phép heo, các sản phẩm từ heo không qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn dịch bệnh, không tuân thủ các quy định của pháp luật,…

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, khó khăn, các đơn vị báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Thành phố để tổng hợp, đề xuất UBND TP chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm