TP.HCM: Thêm khoản thu mới ở bậc mầm non

Theo đó, phần lớn các khoản thu ở các trường từ cấp tiểu học đến THPT vẫn giữ tương đương năm học 2016-2017. Riêng với mầm non, một số khoản thu được nâng lên và xuất hiện thêm khoản thu mới.

Cụ thể, tiền tổ chức dạy học hai buổi/ngày ở cấp tiểu học được phép thu cao nhất 100.000-150.000 đồng/tháng, THCS 150.000-200.000 đồng/tháng, THPT thu cao nhất là 200.000-300.000 đồng/tháng.

Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú ở khối mầm non ở mức 350.000-400.000 đồng/tháng (tăng 50.000 đồng so với năm trước), từ cấp tiểu học đến THPT vẫn thu mức chung 200.000-250.000 đồng/tháng.

Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú ở cấp mầm non tăng thêm 50.000 đồng, tức là thành 450.000 đồng/năm và vẫn thu 150.000-200.000 đồng/năm với cấp tiểu học đến THPT.

Riêng tiền vệ sinh bán trú vẫn giữ nguyên ở mức 30.000-50.000 đồng/tháng cho tất cả cấp học.

Đặc biệt, điểm mới của năm nay là ở bậc học mầm non sẽ thu thêm khoản tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng 30.000-40.000 đồng. Khoản thu này được áp dụng theo Nghị quyết 04/2017 của HĐND TP.HCM.

Đối với các trường theo mô hình tiên tiến và tự chủ tài chính, Sở cũng quy định mức thu cụ thể. Đối với Trường THPT Lê Quý Đôn và THPT Nguyễn Du thu 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh (HS), Trường THPT Nguyễn Hiền thu 1,4 triệu đồng/tháng/HS. Các khoản thu này không bao gồm các khoản thu hộ, chi hộ và tiền thỏa thuận khác như tiếng Anh tích hợp, bán trú...

Riêng với Trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn vẫn áp dụng mức thu hiện hành, tức khối nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học thu 400.000 đồng/tháng/HS; THCS và THPT thu 600.000 đồng/tháng/HS.

Sở cũng lưu ý, các đơn vị phải căn cứ tình hình thực tế của trường về điều kiện vật chất, nhu cầu của phụ huynh.... để xây dựng dự toán chi, mức thu phù hợp. Đối với các khoản thu thỏa thuận khác, Sở yêu cầu các đơn vị được chủ động tính toán, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, thực hiện công khai và phải cấp biên lai thu tiền cho từng HS.

Sở nhấn mạnh các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cấp biên lai đầy đủ. Đặc biệt, phải giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản cùng một thời điểm gây áp lực cho phụ huynh HS. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm