TP.HCM triển khai quy chế cơ sở dữ liệu công chứng điện tử

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Phan Thị Bình Thuận (Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP) cho biết ngày 29-3-2018, UBND TP đã ký ban hành quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại TP.HCM. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, hướng dẫn thảo luận tại hội nghị. Ảnh: KP

Quy chế này quy định cụ thể việc cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại TP, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại TP.HCM và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn, có thông tin tham khảo liên quan đến hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng tại TP.HCM. Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại TP.HCM được chứa trong các phần mềm: Chương trình thông tin ngăn chặn và quản lý hồ sơ công chứng.

Trong quyết định này, UBND TP cũng đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, Bộ Tư pháp phối hợp phổ biến, quán triệt việc gửi văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn, thông tin tham khảo cho cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại TP.HCM cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn…

Đại diện VKSND TP.HCM phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: KP

Bà Lâm Quỳnh Thơ (Giám đốc thông tin và tư vấn công chứng, gọi tắt là trung tâm) trình bày áp dụng quy chế và hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng cơ sở dữ liệu công chứng điện tử, các hành vi bị cấm, cung cấp thông tin. Cụ thể là về nguyên tắc cung cấp thông tin, khai thác sử dụng và quản lý… 

Bà Thơ lưu ý các cơ quan TAND, VKSND, thi hành án, CAND, UBND quận-huyện… khi gửi văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn và thông tin tham khảo đến trung tâm để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu công chứng điện tử thì phải gửi bản chính văn bản theo quy định tại Điều 5 quy chế này.

Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Truy cập vào Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử bằng tài khoản của người khác.

2. Để cho người khác sử dụng tài khoản của mình truy cập vào Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử.

3. Truy cập vào Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử để thực hiện các công việc không được giao.

4. Sửa đổi, xóa bỏ thông tin trong Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử trái với quy định, thẩm quyền, hướng dẫn của Sở Tư pháp và Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng; làm biến dạng giao diện, làm sai lệch hệ thống quản trị, thay đổi cấu trúc dữ liệu hay bất kỳ hành vi nào khác tác động đến hoạt động hay thông tin có trong
Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử.

5. Thay đổi quy trình khai thác, sử dụng, quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử trái quy định, thẩm quyền, hướng dẫn của Sở Tư pháp và Trung tâm
Thông tin và tư vấn công chứng.

6. Sử dụng thông tin có trong Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử cho mục đích trái pháp luật, mục đích khác không phục vụ cho hoạt động công chứng của tổ chức mình hay hoạt động quản lý nhà nước về công chứng.

7. Không cập nhật thông tin hoặc cập nhật thông tin không chính xác, không đầy đủ, không đảm bảo thời gian quy định vào các trường, mục của Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử.

8. Tiết lộ trái pháp luật các thông tin về cá nhân, tổ chức, tài sản và các thông tin khác mà mình biết được trong quá trình khai thác, sử dụng, quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử.

9. Vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử.

10. Những hành vi vi phạm pháp luật khác.

(Trích Điều 4 Quy chế Cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại TP.HCM)

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm