Từ khóa:

#Trả hồ sơ
Tìm thấy 164 kết quả
Siêu lừa té xỉu khi tòa xét hỏi

Siêu lừa té xỉu khi tòa xét hỏi

(PLO)- Nói rằng mình có khả năng xin việc trong nhiều cơ quan tại Đồng Nai, Diễm đã lừa đảo 19 người, chiếm đoạt hơn 5,3 tỉ đồng.