Từ khóa:

#Trần Bá Dương
Tìm thấy 37 kết quả
Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Quảng Nam

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Quảng Nam

(PLO)- Đối với tỉnh Quảng Nam, vấn đề trước mắt là phải tính lại quy hoạch cho người dân ổn định cuộc sống, ổn định sinh kế lâu dài, nơi nào an toàn sẽ cho người dân xây dựng nhà ở.