Trợ cấp thôi việc khi có nhiều HĐLĐ

Tháng 5-2010, tôi nộp đơn xin chấm dứt HĐLĐ ngay mà không thông báo trước. Vậy các HĐLĐ trước kia có được tính trả trợ cấp thôi việc không?

vn_1977@yahoo.com.vn

Bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng phòng Lao động-Tiền lương-Tiền công, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3 Mục III Thông tư số 21/2003 của Bộ LĐ-TB&XH (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17 ngày 26-5-2009), người lao động thực hiện nhiều HĐLĐ tại một doanh nghiệp mà khi chấm dứt từng HĐLĐ chưa thanh toán trợ cấp thôi việc thì doanh nghiệp cộng thời gian làm việc theo các HĐLĐ để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động. Trường hợp có HĐLĐ do người lao động đơn phương chấm dứt trái pháp luật thì thời gian làm việc theo HĐLĐ đó không được tính trợ cấp thôi việc.

̉Nếu các xí nghiệp A, B, C là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty S. thì công ty này có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông theo quy định trên.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm