Trung Quốc không dự lễ tưởng niệm thảm họa ở Nhật

với lý do Nhật dành nghi thức đối xử ngoại giao bình đẳng với đại biểu của lãnh thổ Đài Loan.

Ông cho biết Nhật đã giải thích với TQ rằng Nhật đối đãi với Đài Loan như thế do Đài Loan ủng hộ Nhật trong thảm họa và điều này không làm thay đổi quan điểm của Nhật rằng TQ là chính phủ hợp pháp duy nhất theo tinh thần Tuyên bố chung Trung-Nhật năm 1972.

Bộ Ngoại giao TQ cho rằng với cách đối xử với Đài Loan như đã nêu, Nhật đã vi phạm Tuyên bố chung Trung-Nhật năm 1972 và các cam kết có liên quan. Năm ngoái, trong lễ kỷ niệm một năm thảm họa, Nhật không đưa Đài Loan vào danh sách khách mời dự lễ chính thức.

Cùng ngày, Đài truyền hình trung ương TQ đưa tin Phó Giám đốc Cục Khảo sát, vẽ bản đồ và thông tin địa lý quốc gia TQ Lý Bành Đệ thông báo TQ sẽ gửi một đội khảo sát vẽ bản đồ đến các đảo không người sinh sống ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ông nói mục đích khảo sát nhằm vẽ bản đồ hang động và các đặc điểm địa lý khác không thể quan sát được từ trên không.

THẠCH ANH - TNL