Truy thu trên 500 tỉ đồng tiền sử dụng đất có vi phạm

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục đã hoàn thành kết luận thanh tra tại 11 tập đoàn, tổng công ty đang thực hiện dự án đầu tư khu đô thị trên địa bàn các tỉnh Long An, Bình Thuận, TP Hà Nội và Bắc Ninh. Kết quả, đã phát hiện bốn tổ chức sử dụng đất có vi phạm, kiến nghị truy thu trên 500 tỉ đồng tiền sử dụng đất.

HOÀNG VÂN