Từ 1-1-2022, giảm 50% lệ phí khi làm CCCD

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021 (thay thế cho Thông tư 47/2021) quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có hiệu lực kể từ ngày 1-1 đến 30-6-2022.

Theo đó, bên cạnh các khoản phí, lệ phí được giảm theo Thông tư 47, thông tư mới đã bổ sung ba khoản phí, lệ phí được giảm đó là: Giảm 50% đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa; giảm 20% đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất.

Cũng theo Thông tư 120/2021, lệ phí cấp CCCD gắn chip vẫn được giảm 50% khi người dân đi làm CCCD.

Đồng thời, phí sử dụng đường bộ vẫn tiếp tục được gia hạn giảm 10%-30% đối với từng loại xe.

Kể từ ngày 1-7-2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư 120/2021 sẽ thực hiện theo quy định hiện hành. Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2021 quy định giảm phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực. Nhưng thời gian áp dụng của Thông tư 47/2021 là đến hết ngày 31-12-2021.

Do đó, để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhiều đối tượng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021 để gia hạn thời gian giảm các khoản phí, lệ phí mà người dân, doanh nghiệp phải đóng.


Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.