Từ 1-3: GPLX hết hạn, chủ xe bị từ chối bồi thường bảo hiểm

Ngày 15-1, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nghị định 03/2021 có hiệu lực kể từ 1-3, thay thế cho Nghị định 103/2008 và Nghị định 214/2013.

Một trong những điểm mới đáng lưu lý nghị định này là quy định về  trường hợp chủ xe cơ giới bị từ chối bồi thường thiệt hại từ doanh nghiệp bảo hiểm.

Cụ thể, Điều 13 Nghị định 03/2021 nêu rõ, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại khi người lái xe sử dụng GPLX tẩy xóa hoặc sử dụng GPLX hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc GPLX không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có GPLX.

Đồng thời, người lái xe không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý GPLX), sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp cũng được bồi thường.

Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn hoặc bị thu hồi giấy phép lái xe thì được coi là không có GPLX.

Cũng theo quy định trên, chủ xe cơ giới còn bị từ chối bồi thường trong các trường hợp sau:

- Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại có hành động cố ý gây thiệt hại.

- Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

- Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ

- Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: Giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

- Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: Vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

- Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm