Từ 22-1: Chính quyền TP Thủ Đức điều hành, chỉ đạo công việc

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có thông báo gửi UBND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức về thời điểm chính thức hoạt động của TP Thủ Đức.

Theo đó, kể từ kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND, UBND TP Thủ Đức thì chính quyền TP Thủ Đức chính thức hoạt động.

Chính quyền địa phương tại quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của TP Thủ Đức thực hiện.

Do đó, kể từ ngày 22-1-2021, tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương của TP Thủ Đức thực hiện.

Sở Nội vụ cũng lưu ý việc sử dụng con dấu của các cơ quan, đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày 21-1.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm