Từ 25-3-2018 tăng hệ số K điều chỉnh giá đất tại TP.HCM

(PLO)- Từ 25-3-2018, Quyết định 09 về hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất - hệ số K - TP.HCM vừa ban hành chính thức có hiệu lực. Theo đó, hệ số này sẽ tăng 0,1 lần cho tất cả trường hợp.
Từ 25-3-2018 tăng hệ số K điều chỉnh giá đất tại TP.HCM ảnh 1