Theo bà Sang, việc phát hiện số hồ sơ giả mạo trên rất tình cờ. Vừa qua, Sở Y tế tỉnh nhận được công văn của Bộ Y tế về hai hồ sơ của Sở cử người đi học tại Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch (Bộ Y tế có cho chỉ tiêu tỉnh Bình Phước được cử người đi học tại trường này - PV). Trưởng phòng Tổ chức của Sở kiểm tra hồ sơ và thấy công văn cử người đi học không có chữ ký nháy của mình nên đã báo cáo lãnh đạo kiểm tra lại. Phòng Hành chính của Sở xác nhận là không có công văn cử người đi học.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh đã đến Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch xác minh. Kết quả có 22 hồ sơ, trong đó 17 hồ sơ giả mạo chữ ký của phó giám đốc Sở Y tế tỉnh và nhiều hồ sơ không có chữ ký nháy, hoặc chữ ký phôtô...

B.AN