Hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp
(PLO)- Ngày 24-12, Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục Thống kê đã tổ chức công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III-2015.

Theo đó, hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm hơn 15.000 người so với quý II-2015. Trong đó, số người thất nghiệp không có chuyên môn nghiệp vụ chiếm 57,2%, 3% người có trình độ sơ cấp nghề, 2% người có trình độ trung cấp nghề, 5,3% trình độ trung cấp chuyên nghiệp và khoảng 1,5% người có trình độ cao đẳng nghề.


 Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp công bố bản tin thị trường lao động. Ảnh: V.LONG

Đặc biệt, theo Bộ LĐ-TB&XH, có trên 117.000 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp (chiếm 10,4%) và trên 225.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp (chiếm 20%). So với quý II, số lượng người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp tăng trên 26.000 người.

Theo nhận định của Viện Khoa học lao động và xã hội, nhóm người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên vẫn có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất và có xu hướng tăng. Cụ thể nhóm có trình độ cao đẳng nghề tăng từ 4,76% lên 7,95%, cao đẳng chuyên nghiệp tăng từ 6,79% lên 7,93%. Đặc biệt đại học trở lên tăng từ 4,6% lên 4,88%.

VIẾT LONG