Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa bảo hiểm xã hội (BHXH) và bưu điện TP Hải Phòng trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.

Theo đánh giá của hội nghị, việc nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đối với các đơn vị sử dụng lao động, người lao động khi nộp hồ sơ tham gia, giải quyết các chế độ BHXH. Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm 2019, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức 128 hội nghị tuyên truyền, phát triển mới 1.872 người tham gia BHXH tự nguyện…

Tuy nhiên, tại TP Hải Phòng tỉ lệ người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM còn thấp. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhưng vẫn còn chậm, việc chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Trước những hạn chế trên, các đại biểu tại hội nghị cho rằng cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM. Bám sát cơ sở, tuyên truyền đến từng thôn, xóm, nhà riêng vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Tăng cường nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. Cùng với đó là tập trung đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn...