Đây là sự kiện có ý nghĩa nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, nhà nước dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và cộng đồng du học sinh nói riêng.

Có mặt tại lễ hội là các du học sinh xuất sắc tiêu biểu tại nhiều nước như Mỹ, Anh, Úc, Ukraina, Đức, Singapore... Đa số du học sinh đều khẳng định rất muốn sau khi học tập tại nước ngoài sẽ trở về phục vụ đất nước.

PX (Theo TTXVN)