Phó trưởng công an xã và hộ kinh doanh có phải đóng BHXH?
(PLO)- Phó chỉ huy trưởng quân sự xã và phó trưởng công an xã thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Bộ LĐ-TB&XH vừa cho biết thời gian vừa qua, một số địa phương có kiến nghị về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (xã đội phó) và Phó trưởng Công an xã.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) nói chung được thực hiện theo quy định của pháp luật theo từng thời kỳ. NLĐ làm việc ở thời điểm nào thì áp dụng theo quy định của pháp luật về BHXH thời điểm đó.

Phó trưởng công an xã và hộ kinh doanh có phải đóng BHXH? - ảnh 1
BHXH tuyên truyền các hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH như một khoản tích góp lúc về già. Ảnh: VIẾT LONG

Căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật qua từng thời kỳ, việc thực hiện BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (xã đội phó) và Phó trưởng Công an xã được thực hiện như sau:

- Đối với chủ chủ hộ kinh doanh cá thể, theo quy định tại Nghị định số 12/1995, Nghị định số 01/2003 của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2006 và Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Từ năm 2008 trở đi, nếu có nhu cầu thì chủ hộ kinh doanh cá thể có thể tham gia BHXH tự nguyện.

- Đối với phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (xã đội phó) và Phó trưởng Công an xã được thực hiện theo các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và các văn bản pháp luật về dân quân tự vệ.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, trước năm 2016 có giai đoạn quy định Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (xã đội phó) không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, có giai đoạn quy định thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đối với Phó trưởng Công an xã trước năm 2016 không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Từ 1-1-2016 trở đi, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất.

“Như vậy, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã và Phó trưởng Công an xã mà thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc…”, Bộ LĐ-TB&XH khẳng định.

Bốn cách nhắn tin tra cứu BHXH, BHYT
Bốn cách nhắn tin tra cứu BHXH, BHYT
(PLO)- Hiện nay người lao động có thể tra cứu quá trình đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) thuận tiện hơn bằng cách nhắn tin qua điện thoại.

VIẾT LONG