Xuất hiện bão mạnh gần biển Đông

Dự báo hôm nay (9-5) bão Noul còn tiếp tục mạnh thêm, đến 13 giờ, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km/giờ, giật trên cấp 17.

Ngày 10-5, bão có khả năng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km với sức gió không đổi. Ngày 11-5, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó có khả năng đổi hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được 20 km.

HOÀNG VÂN