Từ khóa:

#xúc phạm danh dự
Tìm thấy 37 kết quả
Bất cập về… cái giá của nhân phẩm

Bất cập về… cái giá của nhân phẩm

(PL)- Cùng là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nhưng tùy thuộc người bị xúc phạm là ai mà mức phạt sẽ nhẹ, nặng gấp nhiều lần.