Ngày 27-3, Sở Y tế TP.HCM đã triệu tập các bệnh viện (BV) trực thuộc để bàn phương án hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu - dịch vụ.

Theo Sở Y tế, hiện nay hầu hết các BV đều tổ chức khám, chữa bệnh theo yêu cầu bằng các hình thức: Khám bệnh ngoài giờ, khám bệnh theo yêu cầu trong giờ, phẫu thuật theo yêu cầu trong và ngoài giờ… nhưng chưa có sự hướng dẫn để thực hiện thống nhất về quy mô, giá thu, giờ công… Lãnh đạo Sở Y tế nhìn nhận việc khám, chữa bệnh ngoài giờ ở các đơn vị có nhiều cái chưa tốt, còn sai phạm.

Theo phương án Sở Y tế đưa ra, các BV khi hoạt động dịch vụ phải xây dựng danh mục giường, phòng, khám, xét nghiệm, phẫu thuật, sinh đẻ… Nếu có điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, con người thì tổ chức khám, chữa bệnh tại khu riêng biệt. Còn nếu không có khu riêng biệt thì phải tuân thủ việc khám, chữa bệnh dịch vụ trong và ngoài giờ theo quy định Nhà nước. Y, bác sĩ tham gia phải lên danh sách và phải đảm bảo đủ giờ công.

Trường hợp có chỉ định mổ thì người bệnh hoặc thân nhân phải ký giấy mổ theo yêu cầu sau khi đã nghe giải thích rõ ràng của bác sĩ điều trị về chuyên môn, giá cả và quyền lợi. Nếu bệnh nhân không đồng ý mổ theo yêu cầu, cơ sở y tế phải xếp lịch mổ chương trình theo hẹn. Không được phẫu thuật theo yêu cầu đối với bệnh nhân cấp cứu; các loại bệnh không thuộc tuyến chuyên môn kỹ thuật của BV; mổ chương trình có bệnh lý nặng, phức tạp; mổ lại do sai sót, tai biến, kể cả các trường hợp sai sót do cơ sở y tế khác chuyển đến.

Sở Y tế cũng yêu cầu việc khám, chữa bệnh dịch vụ không làm ảnh hưởng đến đến chất lượng khám, chữa bệnh trong giờ. Không được lạm dụng tài sản của Nhà nước để khám, chữa bệnh ngoài giờ vì lợi ích trước mắt. Không được phân bổ nguồn thu không minh bạch gây mất đoàn kết nội bộ.

Sở Y tế giao thủ trưởng các đơn vị phê duyệt phương án hoạt động và chịu trách nhiệm về nó. Tất cả hoạt động khám, chữa bệnh dịch vụ ở các đơn vị phải được Sở chấp thuận về mặt chủ trương.

DUY TÍNH