Công an có được giữ lại 70% tiền xử phạt giao thông?
(PLO)- Bộ Tài chính cho biết thông tư quy định việc CSGT giữ lại 70% số tiền phạt giao thông đã hết hiệu lực…

Chiều 7-1, Bộ Tài chính phát đi thông cáo báo chí về việc quản lý, sử dụng tiền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Theo đó, ngày 25-7-2007, Bộ Tài chính có Thông tư 89/2007 quy định công an giao thông, thanh tra giao thông được giữ lại một phần tiền phạt.

Tuy nhiên đến năm 2013, thông tư trên được thay thế bằng Thông tư 153/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Trong đó, tại khoản 5 Điều 4 Thông tư 153 nêu rõ: “Tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước...”.

“Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư 153 thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Đồng thời được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước…” - Bộ Tài chính khẳng định.

Trước đó một số tờ báo trích dẫn Thông tư 89/2007 đã hết hiệu lực và nhận định lực lượng công an đang được giữ lại 70% tiền xử phạt vi phạm giao thông là quá lớn, gây hiểu lầm cho người dân.

C.LUẬN - V.LONG