Đồng Nai: Nhiều xe tùy tiện phát tín hiệu ưu tiên
(PLO)-  Việc lạm dụng sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên (đèn, còi, cờ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra khá phổ biến. Xe không đi làm nhiệm vụ khẩn cấp cũng tùy tiện sử dụng, phát tín hiệu của xe ưu tiên.
 

Ngày 7-8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu công an tỉnh này chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về lắp đặt, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên;  thông báo kịp thời đến các cơ quan, địa phương có vi phạm biết để quản lý theo quy định. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp sản xuất, tàng trữ, buôn bán các thiết bị tín hiệu ưu tiên trái quy định pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong phạm vi, trách nhiệm của mình thực hiện đúng quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Các cơ quan, tổ chức không thuộc diện có xe được quyền ưu tiên chấm dứt ngay tình trạng báo cáo UBND tỉnh duyệt chấp thuận cho phép lắp đặt, sử dụng thiết bị của xe được quyền ưu tiên hoặc có công văn đề nghị công an tỉnh cấp phép sử dụng tín hiệu xe ưu tiên.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy thời gian gần đây, việc lạm dụng sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên (đèn, còi, cờ) trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến. Xe không đi làm nhiệm vụ khẩn cấp cũng tùy tiện sử dụng, phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Các xe không thuộc diện ưu tiên cũng tự ý lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên. Các xe thường vi phạm là xe hoạt động thể dục thể thao, kiểm lâm, quản lý thị trường, xe cứu hộ giao thông, xe thanh tra giao thông…

Tình trạng trên làm giảm hiệu lực quản lý đối với loại xe ưu tiên và gây mất an toàn giao thông.

 

TIẾN DŨNG