Trưa 27-12, Sơn mua ba chiếc xe tay ga hiệu Air Blade có nguồn gốc bất minh rồi nhờ người làm giả giấy tờ đăng ký xe, biển số xe. Sau đó Sơn đưa xe đền tiệm cầm đồ Hồng Duyên để cầm cố, thu trên 100 triệu đồng.

Đến khi Sơn tiếp tục tiêu thụ một xe gian khác bằng giấy tờ giả thì bị Công an xã Đức Hòa Đông bắt quả tang.

A.AN